Hľadaj v ESHOPe

O nás

Vítame Vás v internetovej lekárni OmegaLekáreň.sk, ktorá vznikla v roku 2014 s cieľom poskytovať vysokú kvalitu lekárenskej starostlivosti na internete. Kvalita našej práce plynie z 25 ročnej skúsenosti v zdravotníctve na Slovensku, kde prevádzkujeme 19 lekární a 4 polikliniky. Náš odborný tím tvorí približne 100 farmaceutov a 50 lekárov.
OmegaLekáreň.sk v súčasnosti operuje so 6 výdajnými lekárňami s materskou lekárenskou pobočkou v Žiline - Lekáreň pri Nemocnici - Žilina, s.r.o. Aktívne pracujeme na zapojení našich ďalších lekární do systému internetového výdaja, aby sme zákazníkom umožnili získať tovar už do niekoľkých hodín od objednania v rámci celého Slovenska. V Bratislave OmegaLekáreň.sk umožňuje doručenie už do 2 hodín, pohodlne priamo k Vám.
 
Naším cieľom je poskytovať vysokú kvalitu produktov sprevádzanú maximálnou lekárenskou starostlivosťou za čo najvýhodnejšiu cenu.
 
 
Všetky procesy internetovej lekárne OmegaLekáreň.sk sa riadia platnou legislatívou v zmysle:
  • zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
  • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
  • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
  • zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., 
  • zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
  • zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
  • zákona č. 21/2012 Z.z. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. 

 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články