Hľadaj v ESHOPe
Popis a určenie

Ochranný prípravok na ošetrenie drobných poranení s jódom.

Aktívna zložka alginátu vytvára chladivú vrstvu prášku, ktorý absorbuje tekutinu z poranenia. Vzniknutý hydrokoloid upokojí a hydratuje poranené miesto, napomáha čisteniu a urýchli proces obnovy.

Doba použiteľnosti: 2 roky - do dátumu uvedeného na dne nádobky.

Spôsob použitia

Pred použitím pretrepať! Nádobku je nutné držať vo zvislej polohe dnom dole. Prípravok sa aplikuje stiskom rozprašovača nad ošetrovaným miestom zo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu tela. Aplikuje sa postrekom na povrch ošetrovaného miesta v množstve, ktoré zodpovedá veľkosti ošetrovanej plochy. Aplikuje sa tak, aby z ošetrovanej plochy nestekal. Nástrekom po dobu 2 sekúnd sa nanesie 1 g prípravku, ktorým sa ošetrí 5 cm2 poranenia. V prípade potreby je možné postrek opakovať po predchádzajúcom opatrnom očistení ošetreného miesta. Pre fixáciu vzniknutého hydrokoloidu sa použije Akutol spray plastický obväz.

Upozornenie: Prípravok sa neodporúča používať pri precitlivenosti na jód alebo obsiahnuté pomocné látky. Zvýšená pozornosť je potrebná pri poruchách činnosti štítnej žľazy, pri poruchách činnosti obličiek, v čase gravidity, laktácie a u detí do 2 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ° C. Ani vyprázdnenú nádobku neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Obal likvidujte v rámci organizovaného zberu. Spotrebujte najdlhšie do dátumu uvedeného na dne nádobky. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Pri práci chráňte oči pred zásahom spreja. Sprej nevdychujte.
 

Akutol Stopjodin (sprej 50 ml)

AVEFLOR SK, s.r.o.
4.25 €TOVAR JE NEDOSTUPNÝ
Kategórie produktu:
Zdravotnícke pomôcky
Dezinfekcia
spreje

Podobné produkty