Hľadaj v ESHOPe

Zdravá chrbtica je veľkou devízou, nie samozrejmosťou

Zdravá chrbtica je veľkou devízou, nie samozrejmosťou
Chrbtica – lat. columna vertebralis – je hlavnou oporou tela, ktorá svojou pružnosťou umožňuje pohyby trupu, hlavy a končatín. Predstavuje súhrn stĺpovito usporiadaných stavcov. Skladá sa z 33 – 34 stavcov, z medzistavcových platničiek a väzov.
Stavce sú krátke kosti , z ktorých každá má v strede otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch vytvárajú chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha a z nej vystupujú pomedzi stavce miechové nervy.
Chrbtica siaha od spodiny lebky až po panvu. Tvorí priemerne 1/3 celkovej výšky dospelého človeka, pričom asi 20% z jej výšky tvoria medzistavcové platničky. Je dvakrát esovito prehnutá. Vytvára krčnú a driekovú lordózu , t.j. prehnutie dopredu, a hrudnú a krížovú kyfózu , t.j. prehnutie dozadu. Zakrivenia sa vyvíjajú postupne, typické esovité zakrivenie vzniká až v období, keď sa dieťa učí chodiť.

Chrbtica sa rozdeľuje na 5 častí, podľa nich sú pomenované aj stavce:
7 krčných stavcov – vertebrae cervicales
12 hrudníkových stavcov – vertebrae thoracicae
5 driekových stavcov – vertebrae lumbales
5 krížových stavcov – vertebrae sacrales – zrastených do krížovej kosti – os sacrum
4-5 kostrčových stavcov – vertebrae coccygeae – zrastených do kostrče – os coccygeum. Stavce sú v medicíne označované veľkým písmenom alebo skupinou písmen podľa latinského názvu časti, v ktorej sa nachádzajú a číslom, napr. C3, Th5, L4-5, S1...

Chrbtica je dôležitá pre stavbu a pohyb hlavy a trupu. Tvorí kĺbne spojenia s rebrami, nesie hrudný kôš a má preto význam pri dýchacích pohyboch. Nesie hmotnosť hlavy a ďalších častí tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. U človeka je kvôli vzpriamenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom a to najmä v driekovej oblasti.

Základné pohyby, ktoré chrbtica a medzistavcové platničky umožňujú, sú :
a) predklon – anteflexia a záklon – retroflexia
b) úklon – lateroflexia
c) otáčanie – rotácia alebo torzia.

Chrbtica plní funkciu aj ako tlmič nárazov, napomáha tomu jej zakrivenie a pružné medzistavcové platničky.

Medzistavcová platnička – lat. discus intervertebralis – je elastické tkanivo, ktoré tvorí tlmiacu zónu medzi dvoma susediacimi stavcami. Je tvorená dvomi časťami – nucleus pulposus je rôsolovité jadro medzistavcovej platničky a anulus fibrosus tvoria vlákna a chrupavka okolo jadra.
Platnička nie je vyživovaná cievami, ale vplyvom neustáleho tlaku dochádza k prechodu miechovej tekutiny cez jej štruktúry, čím platnička získava potrebnú výživu.
Medzistavcová platnička môže byť poškodená fyziologickým opotrebovaním súvisiacim s vekom, ale i zápalom alebo úrazom. Môže byť poškodená opakovaným a nadmerným zaťažovaním a svalovou nestabilitou a dysbalanciou. Degeneratívne zmeny však stále vysoko prevažujú.
Výsledkom poškodenia medzistavcových platničiek je predovšetkým bolesť.

Najčastejšie poškodenia a úrazy medzistavcových platničiek :
vyklenutie medzistavcovej platničky – hernia disku – vzniká väčšinou v dôsledku dlhodobého nesprávneho držania tela, čím sa platnička nepravidelne deformuje.
Vyklenutie sa prejavuje bolesťou chrbáta. Na 98% dochádza k vyklenutiu platničky medzi 4. a 5.driekovým stavcom , v niektorých prípadoch aj medzi 5.driekovým a 1.krížovým stavcom, čo sa prejavuje poruchou citlivosti v oblasti vonkajšej strany stehna a predkolenia. Vyklenutie medzistavcovej platničky sa lieči v závislosti od stupňa poškodenia buď podávaním liekov, rehabilitáciou, ozonoterapiou alebo operačným zákrokom.
prasknutie medzistavcovej platničky - pri extrémnej námahe môže dôjsť k tomu, že prstenec obklopujúci rôsolovité jadro praskne a jadro platničky je vytlačené von. Vytlačené jadro môže v niektorých prípadoch tlačiť na koreň nervu, čo sa prejaví silnou bolesťou chrbta, ktorá sa šíri do dolných končatín. Častým príznakom je aj mravenčenie v rôznych partiách dolných končatín.

Ochorenia chrbtice rozdeľujeme na degeneratívne, traumatologické a onkologické.

Liečba ochorení chrbtice patrí do rúk odborného lekára a vyžaduje si kompletné vyšetrenie. Liečba je kombináciou pokojovej liečby, farmakoterapie, fyzikálnej terapie / liečba teplom, parafín, elektroliečba, magnetoterapia, masáž /, akupunktúry, liečebnej telesnej výchovy. Výborný efekt má kúpeľná liečba , kde sa využíva účinok prírodných liečivých zdrojov, pohybovej a fyzikálnej liečby. V závažných prípadoch je potrebná neurochirurgická intervencia.

Ozonoterapia predstavuje jednu z možností miniinvazívnej injekčnej liečby. Ide o liečbu tzv. medicínskym ozónom, teda zmesou ozónu a kyslíka v presne stanovenej koncentrácii a objeme. Ozón po aplikácii pôsobí na samotnú medzistavcovú platničku ale aj na poškodený miechový koreň. Ozón má analgetický, protizápalový a protiopuchový účinok, čo vedie k bezprostrednému zmierneniu bolestí. Ozonoterapia sa vykonáva ambulantne na špecializovaných pracoviskách pod CT kontrolou.

Bolesti chrbtice prichádzajú v každom veku, v rôznych situáciách, po období kľudu, po dlhodobom sedení, po ťažkej fyzickej práci. Chrbtica patrí k najviac namáhaným oblastiam tela , preto si zaslúži primeranú pozornosť.
Prevenciou ochorení chrbtice je najmä pravidelné cvičenie, primeraná pohybová aktivita, správne sedenie, vyhýbanie sa dlhému sedeniu , jednostrannej záťaži , vyvarovanie sa pádov a úrazov. Existuje mnoho krátkych a nenáročných cvičení, ktoré pomôžu správnemu držaniu tela a spevnia paravertebrálne svalstvo. Môžete si vybrať pár cvikov z jógy alebo si vytvoriť vlastnú zostavu cvikov. Hlavne treba na chrbticu myslieť skôr, ako začne bolieť.


 
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články