Hľadaj v ESHOPe

Vredy predkolenia

Vredy predkoleniaVredy predkolenia predstavujú častý zdravotný problém, ktorý je spojený s vyšším vekom. Ide o ochorenie, ktoré prináša rad problémov a tiež veľa obmedzení. Väčšina vredov predkolenia má chronický charakter a výnimkou nie je doba hojenia aj niekoľko rokov. Ulcerácie sú takmer vždy bolestivé, čo obmedzuje pohyb pacientov a spôsobuje sociálnu izoláciu s obmedzením domácich aktivít. Bolesť často vedie k nespavosti, podráždenosti a rozvoju psychických problémov pacientov. Pre 40% pacientov je bolesť najhoršou časťou ich života s vredom predkolenia, pričom k nej dochádza najčastejšie počas preväzov. Viac ako polovica pacientov potom túto bolesť zažíva takmer nepretržite.

V liečbe vredu predkolenia je základ úspechu správna diagnostika príčiny jeho vzniku. V 80% sa jedná o vredy žilového pôvodu. Podmienkou úspešnej liečby je dôsledné dodržiavanie kompresívnej terapie (elastická bandáž končatín ovínadlami či elastickými pančuchami). Na vonkajšiu liečbu vredov predkolenia sa v dnešnej dobe dáva prednosť takzvanej vlhkeh terapii rany. Jej princípom je udržanie vlhkého prostredia v rane (vredu), ktoré vedie k urýchleniu hojenia, zníženiu bolesti a zníženej frekvencii preväzov. V súčasnej dobe je k dispozícii rad materiálov pre vlhké hojenie, voľba konkrétneho typu potom závisí na fáze hojenia rany. Pre rany secernujúce sa používajú napr. absorpčné krytie z hydrovlákna (Exufiber®) či penové krytie (Mepilex ©), ktoré účinne pohlcujú sekrét. V prípade naozaj masívnej secernacie sa s výhodou používajú výrobky s obsahom superabsorpčný častíc, ktoré pojmú veľké množstvo sekrétu z rany a pritom zamedzia presiaknutiu a znečisteniu oblečenia (Mextra © Superabsorbent).

Ak je rana infikovaná, je výhodnejšie použiť materiály s antibakteriálnou účinnou látkou (najčastejšie striebro - napr. Melgisorb® Ag alebo Mepilex® Ag). Tieto látky sa postupne uvoľňujú do rany a účinne znižujú množstvo baktérií. Výsledkom je potom rýchlejšie hojenie s menšou bolestivosťou rany a redukciou zápachu. Prípravky vlhkého hojenia pomáhajú významne zlepšiť kvalitu života pacientov s vredmi predkolenia tým, že urýchľujú hojenie a v prípade mäkkých krytí so silikónom neprischnú ku spodine rany, čím eliminujú bolesť pri preväzoch (produkty vyrobené na princípe tzv. Safetac technológie). Zníženie bolesti pri a po preväzoch je pre pacientov zásadné a pomáha znižovať aj spotrebu analgetík. Z doteraz publikovaných prieskumov vyplýva, že pacienti v 93% preferujú materiály, ktoré im nespôsobujú bolesť pri preväzoch.

Používanie moderných materiálov v hojení rán pomáha k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu hojeniu, znížená frekvencia preväzov vedie k významným úsporám zdravotníckeho materiálu a finančných nákladov spojených s vyšetrením a preväzom pacientov, elimináciou bolesti dochádza tiež k významnému zlepšeniu kvality života pacientov. Moderné krycie materiály tak uľahčujú každodenný život pacientov s vredmi predkolenia.
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články