Hľadaj v ESHOPe

Prechladnutie a chrípka súvisia s oslabením imunity

Prechladnutie a chrípka súvisia s oslabením imunity
Pod pojmom imunita rozumieme obranyschopnosť organizmu, jeho schopnosť správneho a efektívneho reagovania na rôzne vplyvy z vonkajšieho i vnútorného prostredia. Imunita je schopnosť obrany tela proti baktériám, vírusom, plesniam, parazitom ale aj nádorovým bunkám.

Imunitu tvorí systém orgánov, buniek a protilátok v organizme. Tento systém spolupracuje aj s ostatnými orgánovými systémami, ako je tráviaci , nervový, endokrinný, kardiovaskulárny a skeletálny systém vďaka tzv. medzisystémovej komunikácii.

Orgány imunitného systému :
a)primárne lymfoidné orgány – kostná dreň a týmus ( detská žľaza )
b)sekundárne lymfoidné orgány – slezina, lymfatické uzliny, tonzily (mandle), slizničné lymfoidné tkanivo, lymfatické tkanivo v prieduškách.

Bunky imunitného systému:
Leukocyty – biele krvinky – vznikajú z kmeňovej bunky a vyvíjajú sa v dvoch líniách – myeloidnej a lymfoidnej. Lymfoidnú líniu tvoria tzv. NK bunky ( natural killer bunky - prirodzene „zabíjačské“ bunky) a T- a B-lymfocyty.
Myeloidnú líniu tvoria monocyty – cirkulujú v krvi a v tkanivách sa diferencujú na makrofágy a granulocyty – delia sa na neutrofily, eozinofily a bazofily.
Medzi bunky imunitného systému patria aj tzv. pomocné bunky erytrocyty (červené krvinky), trombocyty ( krvné doštičky), endotelové a epitelové bunky.

Úlohy imunitného systému. 
- imunologický dohľad
- reagovanie na cudzorodé nebezpečné látky
- obrana proti patogénom – vírusy, baktérie, parazity, plesne
- rozpoznanie a odstraňovanie abnormálnych buniek ( poškodené bunky, nádorové bunky)
- boj proti alergénom
- rozlíšenie vlastného od „cudzieho“
- zachovanie homeostázy – rovnováhy vnútorného prostredia
- zachovanie integrity organizmu.

Základné formy imunity.
1.Vrodená imunita – nešpecifická, prirodzená.
2.Získaná imunita – špecifická, adaptívna. Ďalej sa rozdeľuje na :
a)aktívna – prirodzená – postinfekčná, a umelá – postvakcinačná
b)pasívnaprirodzená – placentárny a kolostrálny prenos, a umelá – injikovanie antitoxických sér a gamaglobulínov.

Ak niektorý z orgánov imunitného systému nefunguje optimálne, alebo sa látky zodpovedné za obranyschopnosť netvoria v dostatočnom množstve, môže to viesť ku zvýšenej náchylnosti k infekciám.

Jesenné obdobie je typické zvýšeným výskytom ochorení z prechladnutia , rôznych druhov viróz a chrípky. Pôvodcami sú najmä vírusy, ktoré sa rýchlejšie šíria práve preto, že viac času trávime v uzavretých miestnostiach. Nedostatok slnečných lúčov, nedostatočný prísun vitamínov, vyčerpanie a chlad navyše organizmus oslabujú, takže nákaze skôr podľahne. Chrípka a prechladnutie sa šíria kvapôčkovou infekciou , teda prenosom z človeka na človeka pri kýchaní, kašľaní a podobne. Ďalej priamym kontaktom s chorým človekom alebo pri dotknutí sa kontaminovaných predmetov a povrchov ( vreckovka, pohár, kľučky dverí ).
Vírusy dokážu na predmetoch prežívať rôzne dlhý čas. Vírusy do tela vstupujú nosom alebo ústami a nakazený človek je pre svoje okolie infekčný ešte pred objavením sa prvých príznakov ochorenia. Vírusy chrípky sa často menia a tento proces spôsobuje vznik rôznych kmeňov chrípky, ktoré sa každý rok rozšíria a spôsobujú prepuknutie chrípky známe ako chrípková sezóna.
Čas zotavenia sa z chrípky trvá v porovnaní s prechladnutím vo všeobecnosti dlhšie, často trvá aj niekoľko týždňov, kým sa pacient cíti opäť zdravý. Riziko chrípky spočíva aj v tom, že aj u zdravých ľudí sa môžu vyvinúť bakteriálne komplikácie, ako napríklad zápal prínosových dutín, ale aj nebezpečný zápal pľúc.

Prevencia chrípky a prechladnutia.
1. Posiňovanie imunitného systému zdravou stravou s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny, prípadne s kvalitným výživovým doplnkom s obsahom vitamínov a minerálov. Vitamín C by mal byť samozrejmosťou v jedálničku nielen v tomto ročnom období.
2. Prevencia chrípky v podobe každoročného očkovania. Tento spôsob je na zvážení každého jednotlivca. Obzvlášť rizikovou skupinou sú ľudia nad 65rokov, pacienti s kardiovaskulárnym alebo iným závažným ochorením a deti.
3. Pravidelné otužovanie organizmu.
4. Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a športovanie.
5. Nepodceňovať význam umývania rúk, najlepšie antibakteriálnym mydlom alebo gélom. Používať jednorázové utierky.
6. V bytoch a domoch udržiavať optimálnu teplotu a vlhkosť vzduchu.
7. Pravidelné vetranie miestností v školách, kanceláriách, upratovanie robiť navlhko.
8. V čase zvýšeného výskytu chrípky nenavštevovať priestory s vysokou koncentráciou ľudí.
9 . Psychická pohoda posilňuje imunitu.

Asi každý z nás už chrípku mal a rozhodne to nie je nič príjemné. Ak ste predsa len ochoreli, jednoznačne ju treba vyležať. Nevyležaná chrípka môže vážne poškodiť dôležité orgány a spôsobiť trvalé zdravotné ťažkosti. Ak sa cítite zdraví a silní, výborne! Dodržiavajte preventívne opatrenia, ktoré sme spomenuli a urobíte pre svoju obranyschopnosť veľmi veľa.

 
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články