Hľadaj v ESHOPe

Kožným reakciám pri ožarovaní možno predchádzať

Kožným reakciám pri ožarovaní možno predchádzaťNapriek tomu, že medicína už pokročila v mnohých oblastiach veľmi ďaleko, rakovina je stále ešte chorobou, s ktorou si často nevieme rady. Jedinou možnosťou tak býva podstúpenie zdĺhavej a fyzicky náročnej liečby. V prípade karcinómu prsníka je to predovšetkým rádioterapia (ožarovanie), u ktorej sa vedľajšie účinky môžu objavovať až po ukončení liečby a niekedy dokonca aj po niekoľkých rokoch. Ožarovanie bohužiaľ nepoškodzuje len nádorové bunky, ale aj okolité zdravé tkanivo, a preto je extrémne náročné na presnosť. Aby bola rádioterapia bezpečná, musí byť dodržaný stanovený postup, ktorého nevyhnutnou súčasťou je precízna príprava pred ožarovaním, vďaka ktorej sa minimalizuje množstvo zasiahnutých zdravých buniek.

Množstvo žiarenia potrebné ku zničeniu nádorových buniek sa rozdelí do jednotlivých dávok, tzv. frakcií. Tým sa ožarovanie stáva pre pacientku znesiteľnejším a zároveň sa znižuje pravdepodobnosť neskorších zmien po ožiarení.

Lúče sú cielené presne na miesto určenia a dávka v okolí ožarovanej oblasti prudko klesá - pár centimetrov od nej je už zanedbateľná. Pravdepodobnosť celkového poškodenia organizmu žiarením je pri dodržaní predpísaného postupu nulová a dodržiavanie všetkých krokov je zabezpečené systémom viacstupňové kontroly. Tolerancia rádioterapie je individuálna a nežiaduce účinky sa môžu prejaviť v rôznej miere.

Podporné prostriedky

Najčastejšou akútne vzniknutou miestnou komplikáciou je kožný erytém. Je závislý na individuálnej citlivosti kože a podobá sa na solárnu reakciu, koža je palpačne citlivá, často sa objavuje svrbenie, v ďalšom stupni potom nastáva suchá deskvamácia alebo následne exantém a tvorba pľuzgierikov, kedy dochádza k vlhkej deskvamácií - mokvaniu kože.

Skorý erytém na koži vzniká u citlivých jedincov už 2. až 3. deň po započatí ožarovania.
Neskoré erytém sa objavuje medzi 2. až 4. týždňom, je výrazne tmavší a prechádza do pigmentácie a suchej deskvamácie (koža je suchšia, nadrobno sa olupuje) alebo prechádza do reakcie 2. stupňa - vlhkej deskvamácie.

Tieto prejavy sú veľmi časté a podľa dostupných údajov postihujú 9 z 10 žien, ktoré podstupujú rádioterapiu pre karcinóm prsníka.

Našťastie existujú prostriedky, ktoré tieto nežiadúce efekty veľmi výrazne minimalizujú. Pacientka by mala byť predovšetkým poučená, aby nevhodným konaním stav kože na ožarovaných poliach nezhoršila. Je potrebné kožu chrániť pred mechanickým či iným dráždením (tesný či nepriedušný odev, škrabanie, náplasti, masti, mydlá, parfumy). Ožarované miesta sa nemajú umývať mydlom. Odporúča sa nosiť voľné, vzdušné oblečenie z prírodných látok, ktoré dobre sajú pot. Opaľovanie je nevhodné.Na ochranu kože ako preventívne opatrenie možno dnes použiť niektoré moderné prípravky na hojenie rán.

Na trhu je napríklad špeciálne transparentné krytie od Mepitel® Film so silikónovou vrstvou Safetac® , ktoré podľa najnovších klinických štúdií znižuje výskyt takýchto kožných reakcií až o 90 % a pomáha predchádzať vzniku vlhkého olupovania kože. Mepitel® Film sa aplikuje pred ožarovaním a kožu chráni. Vďaka transparentnosti je ho možné používať behom celého obdobia rádioterapie. Tento film je veľmi tenký a maximálne pohodlný. Je vodeodolný, takže pacientky nijako neobmedzuje pri bežnej dennej hygiene. Jeho použitiu by vždy mala predchádzať konzultácia s ošetrujúcim onkológom alebo rádiológom, ktorý poradí s jeho aplikáciou.

V prípade, že sa predsa len vyskytne mokvajúca kožná reakcia, je klinicky potvrdená účinnosť niektorých ďalších moderných prípravkov - napr. mäkké penové krytie so silikónom - Mepilex® EM. Tento prostriedok účinne napomáha rýchlemu hojeniu rany a vďaka silikónovej vrstve Safetac® umožňuje pacientkam jednoduchú manipuláciu a bezbolestné preväzy bez prischnutiu na ranu. Jeho použitie je opäť vhodné konzultovať s ošetrujúcim lekárom, popr. s lekárnikom.
Ošetrovanie postradiačnej reakcie vždy konzultujte so svojim lekárom. Žiarenie môže mať vplyv na krvotvorbu, môže dôjsť k zníženiu počtu krviniek, najmä bielych. Vďaka týmto zmenám v krvnom obraze môžete mať väčšiu náchylnosť k infekčným chorobám, preto je vhodné obmedziť návštevy veľkých kolektívov a tiež je nutné vyhýbať sa ľuďom so známkami infekčných ochorení (nádcha, kašeľ, apod.).

Vplyv na psychiku

Kožné reakcie spojené s rádioterapiou majú významný fyzický, ale aj psychický dopad na väčšinu pacientok s karcinómom prsníka. V ťažkých chvíľach, keď bojujú s chorobou, ďalej narušuje ich sebavedomie a zhoršuje duševné rozpoloženie. Vďaka novým materiálom a vedeckým výskumom tak možno týmto vedľajším účinkom rádioterapie účinne predchádzať.
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články