Hľadaj v ESHOPe

Hlboká žilová trombóza - príznaky, diagnostika a liečba

Hlboká žilová trombóza - príznaky, diagnostika a liečba
Hlboká žilová trombóza je stav, kedy dôjde k upchatiu niektorej zo žíl hlbokého žilového systému krvnou zrazeninou – trombom. Predstavuje vážny medicínsky problém s často mimoriadne závažnými následkami. Ochorenie môže v akútnom štádiu vyústiť až do život ohrozujúcej embolizácie do pľúcnych tepien a aj po rokoch môže zhoršovať kvalitu života pacienta vývojom tzv. posttrombotického syndrómu.
Posttrombotický syndróm predstavuje vznik alebo zhoršenie nálezu kŕčových žíl a kožných zmien na dolných končatinách, v najhoršom prípade môže končiť až obávaným vredom predkolenia.
Včasná diagnostika a liečba môžu minimalizovať riziko i neskoré následky ochorenia.

Akútne vzniknutý uzáver žilového riečiska má rozdielny klinický obraz podľa toho, či postihuje povrchový alebo hlboký žilový systém.
Tromboflebitída je zápal povrchovej žily, v ktorej sa nachádza krvná zrazenina – trombus. Flebotrombóza postihuje hlboký žilový systém. Jej typickým príznakom je opuch príslušnej časti končatiny. Keď je trombózou postihnutá oblasť predkolenia alebo kolena, opuchnuté je predkolenie, ak stehnová oblasť alebo oblasť panvy, opuchnutá je celá dolná končatina. Veľké, rozsiahle trombózy bývajú bolestivé a dolná končatina je sfarbená do tmavočervena až fialova. Opuch pri flebotrombóze vzniká väčšinou náhle, v priebehu niekoľkých dní, do rána ustúpi len minimálne a v priebehu niekoľkých dní sa postupne zhoršuje. Trombóza najčastejšie postihuje dolné končatiny a oblasť malej panvy.

3 hlavné faktory vzniku trombózy – Virchowov trias :
1.  spomalenie krvného toku - imobilizácia, obmedzenie hybnosti,
2. hyperkoagulácia – zvýšená zrážanlivosť krvi, buď dedičná alebo získaná ( pri chronických zápaloch, nádorových ochoreniach, vplyvom užívania niektorých liekov), 
3. poškodenie cievnej steny – často mechanicky po úrazoch, operáciách alebo patologických procesoch v blízkosti žíl.
Okrem týchto hlavných faktorov sa pri vzniku trombózy uplatňujú aj iné príčiny, ako je nadváha a obezita, fajčenie, dehydratácia, užívanie niektorých liekov ( napr. hormonálna antikoncepcia) , vyšší vek , a to najmä v prípade prítomnosti ochorenia, ktoré obmedzuje pohyblivosť.

Medzi včasné príznaky žilovej trombózy patria:
• pocit ťažkých dolných končatín so sklonom ku kŕčom , najmä v oblasti lýtok
• bolesti v postihnutej končatine, pocit tlaku a napätia
• začervenanie kože v oblasti postihnutej žily , rozšírené povrchové žily
• cyanóza – modrofialové sfarbenie akrálnych častí končatiny ( prsty dolných končatín)
• opuch postihnutej končatiny.
Rozsiahle trombózy sú sprevádzané celkovými príznakmi, ako je zvýšená telesná teplota, nízky tlak krvi, zvýšený pulz, môže dôjsť až ku vzniku šokového stavu. Treba však pripomenúť aj fakt, že niektoré hlboké žilové trombózy sú na začiatku asymptomatické. Môžu sa prejaviť až neskôr, nebezpečnou komplikáciou známou ako pľúcna embólia.

Pľúcna embólia je upchatie pľúcnej tepny krvnou zrazeninou. Je spôsobená odtrhnutím časti krvnej zrazeniny alebo uvoľnením celého trombu z miesta, kde sa vytvoril a jeho putovaním v smere krvného toku až do pľúc.
Príznaky pľúcnej embólie sú:
- dýchavica, ktorá sa môže vyskytnúť náhle alebo sa môže postupne zhoršovať,
- bolesť na hrudníku , ktorá sa zhoršuje pri dýchaní,
- náhla strata vedomia.

Diagnostika hlbokej žilovej trombózy. Ak sa u Vás objavili príznaky hlbokej žilovej trombózy, treba čo najskôr navštíviť svojho praktického lekára. Lekár si prejde anamnézu a príznaky, ktoré sa u pacienta vyskytujú. Pretože sú príznaky hlbokej žilovej trombózy často nešpecifické a môžu sa vyskytovať u mnohých iných ochorení, je potrebné urobiť nasledujúce vyšetrenia.
Vyšetrenie krvi na D-diméry. D-dimér je fragment proteínu, ktorý je v krvi detekovateľný v prípade fibrinolýzy, procese rozpúšťania krvnej zrazeniny. Jeho negatívny výsledok môže na 97% vylúčiť hlbokú žilovú trombózu.
Ultrazvukové vyšetrenie sa využíva na zistenie prítomnosti zrazenín v žilovom riečisku. Ak z výsledkov D-dimérov a ultrazvuku nie je možné spoľahlivo potvrdiť diagnózu hlbokej žilovej trombózy, môže sa použiť venografické vyšetrenie založené na použití špeciálnej kontrastnej látky.

Liečba. Liečba hlbokej venóznej trombózy musí byť komplexná a vyžaduje si 100% spoluprácu pacienta.
Antikoagulačná liečba. Bráni ďalšiemu zväčšovaniu krvnej zrazeniny – trombu – a súčasne pomáha trombus rozpúšťať. Zabraňuje tomu, aby sa trombus odtrhol a bol zanesený do pľúc, kde by mohol spôsobiť embóliu. K liečbe hlbokej žilovej trombózy sa používajú dva druhy antikoagulačných liekov, heparín a warfarín.
Používanie kompresných pančúch slúži ako prevencia bolestí dolných končatín a ich opuchov, súčasne znižujú riziko vzniku vredov predkolenia v miestach, kde prebehla trombóza. Kompresné pančuchy pomáhajú zabrániť vzniku tzv. posttrombotického syndrómu. Po prekonaní hlbokej žilovej trombózy je potrebné používať kompresné pančuchy pravidelne podľa pokynov lekára.
Cvičenie. Vhodnou doplnkovou metódou liečby a prevencie opätovného prepuknutia hlbokej žilovej trombózy je cvičenie dolnými končatinami a pravidelné prechádzky.
Elevácia dolných končatín. Pri elevácii dochádza k zníženiu tlaku v žilách.

Endovaskulárna liečba hlbokej venóznej trombózy. V prípadoch rozsiahlej hlbokej venóznej trombózy postihujúcej hlboké žily panvy, stehna a prípadne aj ostatné žily končatiny nemusí byť štandardná liečba dostatočná a hlboká venózna trombóza veľakrát vedie k vzniku posttrombotického syndrómu s chronickým opuchom, bolestivosťou končatiny a tvorbe vredov na predkolení. Moderná intervenčná rádiológia ponúka pri takýchto formách efektívnu alternatívu klasickej liečbe. Spočíva v podávaní látok priamo rozpúšťajúcich krvnú zrazeninu, v kombinácii s mechanickým odstránením zrazenín zo žilového riečiska, minimálnym zásahom do integrity organizmu. Vykonáva sa cez malý vpich v slabine alebo pod kolenom technikou tzv. farmakologickej a mechanickej trombektómie. Pri týchto technikách sa využívajú špeciálne cievky (katétre), ktoré sú v priebehu niekoľkých minút schopné odsať krvnú zrazeninu zo žilného riečiska a tým minimalizovať riziko pľúcnej embólie. Následne sa zabráni poškodeniu chlopňového žilového aparátu a tým vzniku posttrombotického syndrómu so všetkými jeho prejavmi.

Prevencia hlbokej žilovej trombózy. Vrámci prevencie trombózy sa uplatňujú viaceré faktory, ako primeraná pohybová aktivita, pravidelné cvičenie, vynechanie fajčenia, vyvážená strava, udržiavanie primeranej telesnej hmotnosti, dostatočný pitný režim. Pri cestovaní lietadlom alebo pred dlhým cestovaním je vhodné použitie kompresných pančúch.


 
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články