Hľadaj v ESHOPe

Degeneratívne ochorenie kĺbov - artróza

Degeneratívne ochorenie kĺbov - artróza
Artróza je degeneratívne nezápalové ochorenie kĺbov. Dochádza pri nej k degenerácii kĺbovej chrupavky, kosti susediacej s chrupavkou, kĺbového puzdra ale i okoloidúcich svalov a ostatných štruktúr. V kĺbovej chrupavke vznikajú trhliny, chrupavka sa štiepi na vlákna, na okraji kĺbu vznikajú osteofyty – výrastky a kĺbová štrbina sa zužuje.
Na tieto zmeny kĺbová blana reaguje miestnym zápalom a pri preťažení zvýšenou tvorbou tekutiny v kĺbe. Zápal spôsobuje bolesť a obmedzenie pohyblivosti v postihnutom kĺbe. Následkom sekundárnych zápalových zmien, ktoré vznikajú pri degenerácii chrupavky sa vo zvýšenej miere tvorí synoviálna tekutina a zápalové produkty, ktoré ďalej poškodzujú kĺbovú chrupavku. V snahe organizmu o reparáciu dochádza k subchondrálnej kostnej hypertrofii, ktorú nazývame subchondrálna skleróza.

Už od 30.roku
veku dochádza u mnohých ľudí k postupnému opotrebovaniu a poškodeniu chrupavky. Chrupavka má na rozdiel od iných tkanív pohybového aparátu minimálnu, takmer nulovú regeneračnú schopnosť. Súvisí to s tým, že nemá krvné zásobenie, ale je vyživovaná difúziou z kĺbovej tekutiny. Preto ak sa poškodí, nevie sa zahojiť ako iné tkanivá. Pri poškodení sa chrupavka stáva hrubou, stráca svoju elasticitu a obmedzuje pohyb kĺbov. Strata chrupavky spôsobuje zvýšenie tlaku na konci kostí, kosti prichádzajú do priameho kontaktu, čo spôsobuje bolesť, obmedzenú hybnosť , postupne ochabnutosť svalov a sťaženie chôdze.

Artróza postihuje predovšetkým váhonosné kĺby, chrbticu a drobné kĺby rúk. Pri chôdzi sú dolné končatiny zaťažené váhou panvy, trupu, horných končatín, preto sa stávajú nosnými kĺbmi. Pri sedení sú váhonosnými kĺbmi sakroiliakálny kĺb / krížovobedrový kĺb, prechod medzi krížovou a bedrovou kosťou/ a drieková časť chrbtice. Váhonosné kĺby sú dôsledkom neprimeranej záťaže preťažované alebo naopak pre nečinnosť nezaťažované. Obidva prípady sú dôležitými faktormi vzniku artrózy.
Najčastejšie sa vyskytuje koxartróza – artróza bedrového kĺbu a gonartróza – artróza kolenného kĺbu. Ďalej rozoznávame :
- spondylartrózu – osteoartrózu medzistavcových kĺbov,
- nodálnu osteoartrózu – osteoartrózu kĺbov prstov rúk,
- Heberdenovu artrózu – artrózu koncových kĺbov rúk,
- Bouchardovu artrózu – artrózu stredných kĺbov prstov a iné.

Príznaky artrózy.
Bolesť je najdôležitejší a spravidla prvý príznak artrózy. Na začiatku je bolesť námahová, ustupuje v kľude. V ďalšom štádiu je bolesť kĺbu prítomná pri aktívnom i pasívnom pohybe. Pre osteoartrózu dolných končatín je typická bolesť v prvých krokoch po období kľudu. V pokročilejších štádiách sa zjavuje kľudová a nočná bolesť. Charakter bolesti pri artróze je variabilný, často ide o pretrvávajúce bolesti s obdobiami zlepšenia i zhoršenia v závislosti od počasia, pohybu polohy , námahy a podobne.

Ďalším príznakom je stuhnutosť v ranných hodinách, ktorá nepresahuje 30minút, vyskytuje sa aj cez deň po období kľudu. V skorých štádiách artrózy dochádza k obmedzeniu hybnosti v krajných polohách. Môže vznikať opuch alebo náplň kĺbu, kĺb môže byť na pohmat bolestivý a teplejší s obmedzenou hybnosťou. Pri rozvinutej forme artrózy dochádza v postihnutom kĺbe ku strate pohyblivosti, instabilite kĺbu a zníženiu funkcie. Svalové spazmy a kontraktúry sú zdrojom sekundárnej bolesti.
Priebeh artrózy je kolísavý, striedajú sa obdobia výraznej bolesti najmä pri záťaži  s obdobiami relatívneho kľudu.

Príčiny vzniku artrózy. Z hľadiska etiológie rozoznávame primárnu a sekundárnu artrózu.

Primárna artróza je idiopatická, teda nie sú presne objasnené príčiny jej vzniku. Predpokladá sa podmienenosť viacerými mechanizmami, ako je genetická predispozíciakvalita chrupaviek, vývojové poruchy chrupaviek, pevnosť väzív a rizikové faktory ( preťažovanie , nadváha, úrazy, nesprávna výživa ) zohrávajú hlavnú úlohu.
K jej vzniku dochádza, keď je porušená rovnováha medzi novotvorbou a odbúravaním kĺbovej chrupavky v prospech odbúravania.

Pri sekundárnej artróze je poškodenie chrupavky spôsobené sekundárne, dôsledkom iných ochorení a úrazov. Sekundárna artróza je častejšia a prevažuje viac u mužov.
Môže vznikať na podklade porúch:
anatomických – dysplázia bedrového kĺbu, hypermobilita, rozdielna dĺžka končatín,     
poúrazových – väčšie úrazy kĺbu, vnútrokĺbové zlomeniny, preťažovanie,
zápalových – reumatoidná artritída , septická artritída,
metabolických – rôzne poruchy metabolizmu aminokyselín, nadmerné ukladanie železa a podobne.

Diagnostika artrózy sa opiera o klinické príznaky, zistenie lokalizácie a charakteru bolestí, fyzikálne vyšetrenie, vylúčenie iného reumatického ochorenia a nálezy zobrazovacích metód – röntgen, ultrazvuk alebo magnetická rezonancia. 
Je potrebné odlíšiť primárnu artrózu od sekundárnej, posúdiť jej pokročilosť a stupeň progresie.

Liečba artrózy je zameraná na prevenciu vzniku závažných štrukturálnych zmien , obmedzenie progresie ochorenia, tlmenie symptómov, najmä bolesti , potlačenie zápalu, obmedzenie rizikových faktorov, zachovanie a zlepšenie kvality života. 
Liečba musí byť komplexná, dlhodobá, vyžaduje si spoluprácu pacienta a lekára - ortopéda, reumatológa, fyziatra a praktického lekára.

Liečbu delíme na konzervatívnu ( nefarmakologickú a farmakologickú ) a operačnú.

Konzervatívna – nefarmakologická liečba – patrí sem poučenie pacienta, redukcia hmotnosti, posilňovanie a ľahká kondičná príprava.
Konzervatívna – farmakologická liečba – na zmiernenie symptómov ochorenia sa používajú protizápalové lieky ( nesteroidné antiflogistiká, kortikoidy ), analgetiká ( opioidné a neopioidné) a myorelaxanciá . V oblasti prevencie artrózy sa úspešne používajú aj preparáty na báze kyseliny hyalurónovej, chondroitinsulfátu, glukozamínu a kolagénu.

Operačná liečba sa uplatňuje pri neúspechu nefarmakologickej i farmakologickej liečby, pri ťažkých formách artrózy bedrového a kolenného kĺbu.
Artroskopia je operačný zákrok, pri ktorom sa odstraňujú fragmenty chrupavky a kostí, vykonáva sa debridement chrupavky - odstránenie povrchových nerovností na chrupavke, prípadne sa odstráni poškodený meniskus.
Konečnou terapiou artrózy je umelá náhrada artrózou postihnutého kĺbu – implantácia totálnej endoprotézy.

Prevencia artrózy zahŕňa dodržiavanie niekoľkých opatrení:
• zdravá strava bohatá na vitamíny a minerály, dostatok tekutín,
• udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti,
• udržiavanie celkovej fyzickej kondície, cvičenie a posilňovanie svalstva ,
• správne držanie tela , nezostávať dlho v jednej pozícii – sedenie, státie,
• nepreťažovať jednostranne chrbticu a kĺby,
• primeraný odpočinok a relax po námahe ,
• predchádzať vzniku úrazov – zlomeniny a úrazy kĺbov vedú vo vyššom veku k rozvoju artrózy.

Artróza prináša veľa bolestí a obmedzení v každodennom živote. Je častou príčinou odkázanosti na pomoc iných a invalidity, čo má nezanedbateľné zdravotné a sociálne dôsledky. 
 

OMEGA LEKÁREŇ - najnovšie články